Dydaktyka nauka o uczeniu się i nauczaniu

Dydaktyka jest nauką, która poświęcona jest procesowi uczenia się i nauczania. Tutaj charakteryzuje się nie tylko to, jak wygląda proces zdobywania i przyswajania wiedzy. Dydaktyka w każdym przypadku jest też nauką o procesie uczenia. O tym, co ma wpływ na jego efektywność. Tak w odniesieniu do nauczania przedszkolnego, jak i tego uczenia, które odbywa się na studiach. W ramach dydaktyki charakteryzuje się metody nauczania.

Dydaktyka i jej tajniki powinna być bliska każdemu nauczycielowi i wykładowcy, bo od wiedzy w tym zakresie zależy często ich efektywność i to, czy praca nauczycieli przynosi efekty, kiedy nauczyciel, czy wykładowca zna etapy procesu uczenia się i wie, jak wpływać na to, by przechodził on jak najłatwiej, łatwej mu się pracuje i szybciej dostrzega on efekty swojej pracy. Dydaktyka pomaga nauczycielom i wychowawcom dobierać sposoby na przekazywanie wiedzy i formy pracy z uczniem, by efekty ich pracy były jak najlepsze. Oczywiście sama teoria tutaj nie wystarcza, bowiem najczęściej to dopiero praktyka i doświadczenie daje pojęcie o tym, jakie formy pracy z uczniami sprawdzają się najlepiej. Duże znaczenie w tej kwestii ma też to, jaka grupa uczniów się trafi, bo nie z każda z nich można pracować w taki sam sposób. Rozwiązania dla podobnych kwestii też daje dydaktyka. Ona podaje sposoby na to, by poznawać umiejętności uczniów, by je kontrolować i sprawdzać. Wskazuje to, jak ma wyglądać proces uczenia, by jego efekty były widoczne i trwałe. Każdemu nauczycielowi i pedagogowi powinna ona być bliska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *